Allmänna avtalsvillkor

elektriker.jpgDe viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev) och NÄT 2012 K (rev) som gäller från och med 1 augusti 2015. Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, ångerrätt, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara nät, andra bara elhandel men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och el.

Avtalsvillkor Elnät
NÄT 2012 K (rev)
NÄT 2012 N (rev)

Avtalsvillkor Elhandel
EL 2012 K (rev)
EL 2012 N (rev)

Särskilda villkor näring_rev
Särskilda villkor konsument_rev 2014