Bostäder

AhlgrenaBrukets bostadsförvaltning omfattar cirka 65 lägenheter i villor, flerfamiljshus och sommartorp. Förr hyrdes bostäderna enbart ut till brukets anställda, men numera har många av hyresgästerna arbete på annat håll. Sedan 2011 är flertalet bostäder fibernätanslutna. Bostadshusen i Skyllberg är anslutna till närfjärrvärme via ett kulvertsystem från en av våra fliseldade pannor. Kontakta oss för information om var det finns hyreslediga bostäder för tillfället! 

Algrena ligger vid Valsverks-
dammen i Skyllberg.

Gamla Bruket
Gamla Bruket var från början smedernas bostäder. Där bodde sju familjer, och varje familj hade ett rum och kök. 

florida_tallglantan.jpg
Bostadshuset Florida närmast vattnet, och ovanför ligger Tallgläntan. Det är två lägenheter i varje hus i Tallgläntan och trädgård med många äppelträd.

australien.jpg
Ovanför Valsverksdammen vid Tallgläntan ligger också bostadshuset Australien. Där finns 6 lägenheter: fyra 3-or och två 1-or.

spikvagen.jpg
"Spikvägen" ligger i Kårberg, och här finns fyra hus med lägenheter i olika storlekar.

tornslund.jpg
Tornslund ligger i Skyllberg.

grindstuga_host.jpg
Grindstugorna i herrgårdsallén var förr bostäder för trädgårdsmästare och chaufför.
Både trädgårdsmästarebostaden (närmast) och chaufförsbostaden har källare.


Fliseldade pannor
Många av bostäderna i Skyllberg får sin värme från den flispanna (700 kW) som invigdes 2007. Satsningen gev mersmak, och 2010 invigdes ytterligare en flispanna (1500 kW), denna belägen i Kårberg. Kårbergspannan ingår i Skyllberg Industri AB och förser främst industrianläggningen med värme.

flispanna_skyllberg.jpg
Flispannan i Skyllberg

karberg_flispanna.jpg
Flispannan i Kårberg