Jord & skog

LadugårdJordbruk
Den största delen av företagets jordbruksmark arrenderas sedan 2010 av bröderna Anders och Torbjörn Lundbom. Arrendet omfattar drygt 220 hektar åker och bete, ladugård, flera ekonomibyggnader samt bostadshus. Skyllbergs Bruks AB har även sidoarrenden vid Falla och Lerbäck. Läs mer på www.esperud.se.

Skogsbruk
Under åren 1903-1966 omfattade brukets egendom över 30 000 hektar, varav den produktiva skogsmarken utgjorde den i särklass största delen. Idag uppgår den totala arealen till drygt 1600 hektar. Fördelningen av trädslag uppskattas till cirka 50 % gran, 30 % tall och 15 % björk.

Vägbom
För att skydda våra skogsvägar från onödig trafik under tjällossningen, har vi utvecklat en robust vägbom som tillverkas i Kårberg och som nu säljs över hela landet. Bland kunderna finns enskilda markägare, kommuner och skogsbolag som vill skydda vägar eller annan egendom. Info om bommen finns på Skyllberg Industris sida.