Kundservice

Om du har synpunkter på din elräkning eller på hur vi sköter dina elfrågor ber vi dig kontakta Karin Skålberg, Thomas Pehrson eller vd Gustaf Svensson. Telefon till Skyllbergs Bruks växel: 0583-403 00

Externa rådgivare och myndigheter
Om du vill ta din fråga vidare till en extern part finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning
Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Elrådgivningsbyrån kan också vara en diskussionspart, liksom kommunens konsumentvägledare.

Omprövning
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och elnätens leveranskvalitet. Hit kan du vända dig om vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet eller bara framföra dina synpunkter över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan du vända dig till om du inte är nöjd med ett beslut från oss. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartiskt prövning av konsumenttvister.

Dina rättigheter som konsument
Ellagen innehåller ett särskilt kapitel som är viktigt för dig som konsument. Via länken nedan kan du informera dig om dina rättigheter!

Konsumentens rättigheter hittar du i 11 kapitlet i ellagen.
Läs Ellagen (Finns på Sveriges riksdags hemsida under "Dokument och lagar".)